Vrijheid en privacy

Vrijheid en privacy

groen-786_01

Tommy Wieringa had de eer de Kousbroeklezing voor 2015 te schrijven. In zijn lezing met de titel Niemands meester, niemands knecht gaat hij in op de verworvenheden en de beperkingen van de individuele vrijheid in onze tijd.

‘Misschien is de individuele vrijheid wel alleen bedoeld voor hen die haar kunnen veroveren, die het kleverige deeg van ambtenaren en inspecteurs van zich af weten te schudden en een wolf ten koste van de schapen durven zijn.’ Daarmee, aldus Wieringa, ‘is de vrijheid die geen inmenging van de staat of de gemeenschap wenst helaas een zaak van proleten, van een zak vol fuck-you money en een bankrekening op de Cayman Islands. Anderzijds behoort zij de wijze toe die stil op zijn kussen zit te mediteren en de vrijheid van de ontwaakte geest zoekt. Tussen de Exil van de kapitaalvlucht en de Innere Emigration ven de zen-boeddhist speelt de individuele vrijheid zich af.’

Meer lezingen en optredens